http://www.fysiotherapiejanjanszen.nl,www.fysiotherapiejanjanszen.nl
Fysiotherapie Jan Janszen
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliƫnt en de behandelend fysiotherapeut van Fysiopraktijk Jan Janszen 2. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. 3. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd worden in rekening gebracht . 4. Voor het betalen van uw rekening geldt een maximale betalingstermijn van 30 dagen. 5. U kunt het bedrag overmaken op rekening nummer----------------- ten name van ---------------- 6. Vermeld bij elektronische betaling altijd het factuurnummer. 7. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. 8. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 7 dagen aan ons te voldoen. 9. Indien wij niet binnen 7 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment worden er extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn minimaal 40 euro of een percentage van het nota bedrag. plus de wettelijke consumenten rente. 10. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. 11. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
Fysiotherapie Jan Janszen Hellingstraat 22 1271VA Huizen T:035-5241255 E: fysiojanjanszen@gmail.com

Betalingsvoorwaarden

http://www.fysiotherapiejanjanszen.nl,www.fysiotherapiejanjanszen.nl,www.fysiotherapiejanjansen.nl